Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 marca (wtorek) 2017 roku o godz. 08.00 w Biurze Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • dostosowania planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków mieszkaniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie,
  • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
  • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 marca (piątek) 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Problem populacji bobra na Żuławach.
 2. Utwardzanie dróg rolniczych na terenie gminy.
 3. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie na inwestycje w ekologiczne źródła ogrzewania.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 stycznia (środa) 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.
 3. Zapoznanie się z planowanymi przetargami w 2017 roku na zadania realizowane przez gminę.
 4. Próbki glebowe – dopłaty.
 5. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.