Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 marca (czwartek) 2018 roku o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 • 1. Analiza stopnia ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2017 r.
 • 2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:
  • a. zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok,
  • b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2018-2025,
  • c. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie w 2018 roku.
 • 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 marca (środa) 2018 r. o godz. 8.00 w Sali Ślubów USC w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Kontrola jakości pracy asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych.
 2. Profilaktyka zdrowia dzieci w szkołach.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 13 marca (wtorek) 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 • 1. Melioracje na terenie gminy.
 • 2. Próbki glebowe - dopłaty.
 • 3. Utrzymywanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.
 • 4. Ubezpieczenia w rolnictwie.
 • 5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:
  • a) zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Cedry Wielkie w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów,
  • b) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  • c) podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  • d) podziału Gminy Cedry Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 stycznia (środa) 2018 roku o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Utrzymywanie dróg powiatowych i gminnych.
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.
 3. Gospodarka wodno-ściekowa ze szczególnym uwzględnieniem efektów egzekwowania podłączeń posesji do kolektora ściekowego.
 4. Informacja o realizowanych przetargach.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 grudnia (poniedziałek) 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Opinia dot. projektu budżetu Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok w zakresie objętym działalnością Komisji.
 2. Informacja o realizowanych przetargach.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2017 roku.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 listopada (środa) 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Dowozy dzieci do szkół.
 3. Funkcjonowanie przystani w Błotniku, w tym: szkółki żeglarskiej oraz wymiany międzygminnej.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2017 roku.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 8 listopada (środa) 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2017 rok.
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 • Rocznego Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.