Aktualności

Dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

W dniu 4 grudnia 2017 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej pomiędzy Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Pana Dariusza Drelicha Wojewodę Pomorskiego, a Gminą Cedry Wielkie reprezentowaną przez Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie. Dotacja została udzielana w oparciu o specustawę z dnia 15 września br. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Dokument ten pozwolił na przeznaczenie ponad 130 mln zł na doposażenie gabinetów w szkołach na terenie całego kraju. Pieniądze mogą być przeznaczone tylko na przedmioty wykorzystywane w gabinecie, np. tablice, wagi i inne urządzenia pozwalające na przeprowadzenie np. badań przesiewowych.

Józef Kazimierz Kluz

Józef Kazimierz Kluz urodził się w 1925 r. w Ołpinach. Od 1947 roku studiował w seminarium duchownym w Tarnowie, od 1949 w Krakowie. 24 VI 1951 otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął służbę duszpasterską w diecezji gdańskiej. W latach 1958-1972 proboszcz parafii i kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku. W 1972 roku otrzymał święcenia biskupie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Został biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej i biskupem tytularnym Hilty. W styczniu 1981 uczestniczył w wizycie NSZZ „Solidarność” w Rzymie i Watykanie. W czasie stanu wojennego odwiedzał internowanych. 5 grudnia 1982 roku biskup Kluz, wracając z wizytacji w parafii Trutnowy, zginął w wypadku samochodowym. Został pochowany w krypcie biskupów w kościele (archikatedrze) Trójcy Świętej w Oliwie. W 35 rocznicę śmierci ks. biskupa Kluza tj. 5 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach koncelebrowana przez ks. dziekana Janusza Mathea przy udziale księży z dekanatu oraz byłego proboszcza księdza Jana Gabańskiego.

XI Ogólnopolska Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych

W dniu 2 grudnia 2017 r. w Nadarzynie koło Warszawy odbyła się XI Ogólnopolska Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych podczas Centralnych Targów Rolniczych w ramach poromocji polskiego folkloru i ludowej tradycji. Województwo Pomorskie reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Leszkowy. Wydarzenie połączone było z obchodami 150-lecia KGW na ziemiach Polskich. Leszkowianki zaprezentowały tradycyjny stół żuławski pełen regionalnych świątecznych potraw. Zgodnie z dawną żuławską tradycją na każdym z talerzy znalazły się drobne prezenty dla wszystkich zasiadających do świątecznego stołu. Przy stole ustawiono snop zboża, to nieco zapomniany obyczaj, który według dawnych wierzeń miał zapewnić dostatek i urodzaj. Choinka wykonana z drewna w kształcie stożka przystrojona w kolorowe łańcuchy, orzechy i wstążki to również jeden ze świątecznych elementów pojawiających się w żuławskich domach w minionych czasach.

Bezpłatne szkolenia z JPK_VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach z tworzenia i przesyłania plików JPK VAT, które będą się odbywały w dniach: 5.12, 12.12, 19.12.2017 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Łukasiewicza 2 w pok. 122. Zgłoszeń chęci uczestnictwa w szkoleniach można dokonywać osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego - stanowisko nr 7 na Sali Obsługi Klienta bądź telefonicznie - 58 773 71 31. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przypomina, iż od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do przesyłania w wersji elektronicznej tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Utrzymanie rowów melioracyjnych

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień i zalewania posesji oraz budynków. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wód, przez co wysoki poziom wód powoduje podtapianie przyległych gruntów i piwnic w budynkach mieszkalnych. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie. Bieżące utrzymanie, konserwacja, renowacja i monitoring stanu rowów melioracyjnych „należy do zainteresowanych właścicieli gruntów” (granice działek najczęściej biegną przez środek rowów).

Właściciel nieruchomości powinien sam dbać o właściwy stan rowów, m. in. poprzez wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów, wybieranie namułu z dna rowów, usuwanie wszelkich zatamowań, naprawę uszkodzonych skarp i dna rowów.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - 1/2 etatu.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu: 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. godz. 13.00 włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem "stanowisko urzędnicze: ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej".

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zrealizujemy kolejny projekt

Dnia 30 listopada br. Pan Wójt Janusz Goliński podpisał z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa i wyposażenie centrum kultury rybackiej w miejscowości Cedry Małe”. Koszt inwestycji to blisko 730 tys. złotych z czego 300 tys. zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Zakończenie inwestycji zgodnie z podpisaną umową przewidziano na 31 marca 2019 roku. W ramach zadania wybudowany zostanie jednokondygnacyjny obiekt o powierzchni 251 m2, i wysokości 6,07 m. Inwestycja obejmuje również wykonanie: wewnętrznych instalacji c.o. - pompa cieplna powietrze-powietrze oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych w budynku. Przy obiekcie powstanie 19 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
  • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
  • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.