GEODEZJA i NIERUCHOMOŚCI

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

  Załącznik

Wniosek o wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porządkowym nieruchomości (budynku).

  Załącznik

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości/części nieruchomości.

  Załącznik

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

   

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  Załącznik

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Załącznik
Wniosek o wydanie opinii podziałowej   Załącznik
 

"RODZINA 500+"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 będzie można składać od 01.08.2017 r. w Urzędzie Gminy pokój nr 1 (parter) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wnioski można pobrać ze strony : www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Zasady przyznawania Świadczeń rodzinnych

Zasady przyznawania Świadczeń wychowawczych

Zasady przyznawania Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego

 

SZACOWANIE SZKÓD ORAZ WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH.

Zasady postępowania, wymagania formalne dotyczące wniosku oraz wzór wniosku o odszkodowanie: (szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez bobry i łosie na terenie województwa pomorskiego).

       Załącznik

Zasady postępowania, wymagania formalne dotyczące wniosku oraz wzór wniosku o odszkodowanie: (szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, jelenie i daniele).

       Załącznik

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW.

Wniosek CEiDG-1.

       Załącznik

Instrukcja do wniosku CEiDG-1.

       Załącznik

Wniosek na usunięcie drzew/krzewów.

       Załącznik

 

EWIDENCJA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE.

Informacja dla osób świadczących usługi wynajmu pokoi gościnnych, pól biwakowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie.

       Załącznik

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim/pola biwakowego znajdującego się na terenie Gminy Cedry Wielkie.

       Załącznik

Opis obiektu (załącznik nr 1).

       Załącznik

Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelarskim/pól biwakowych (załącznik nr 2).

       Załącznik

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

       Załącznik

 

DROGI

DROGI PUBLICZNE

Uchwała - stawki

  Załącznik

Wniosek - zajęcie pasa drogi publicznej w celu prowadzenia robót (PDF)

  Załącznik

Wniosek - zajęcie pasa drogi publicznej w celu prowadzenia robót (WORD)

  Załącznik

Wniosek - umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (PDF)

  Załącznik

Wniosek - umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (WORD)

  Załącznik

Zgłoszenie do odbioru pasa drogowego (PDF)

  Załącznik 

Zgłoszenie do odbioru pasa drogowego (WORD)

  Załącznik

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej (PDF)

  Załącznik
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej (WORD)   Załącznik

 

DROGI WEWNĘTRZNE

   

Zarządzenie - stawki

  Załącznik 

Wniosek - zajęcie pasa drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót (PDF)

  Załącznik

Wniosek - zajęcie pasa drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót (WORD)

  Załącznik 

Wniosek - zajęcie pasa drogi wewnętrznej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń (PDF)

  Załącznik 

Wniosek - zajęcie pasa drogi wewnętrznej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń (WORD)

  Załącznik 

Zawiadomienie o awarii urządzenia umieszczonego w pasie drogowym drogi wewnętrznej (PDF)

  Załącznik 

Zawiadomienie o awarii urządzenia umieszczonego w pasie drogowym drogi wewnętrznej (WORD)

  Załącznik 

Zgłoszenie gotowości do odbioru pasa drogowego drogi wewnętrznej (PDF)

  Załącznik 

Zgłoszenie gotowości do odbioru pasa drogowego drogi wewnętrznej (WORD)

  Załącznik

 

ZJAZDY Z DROGI

   

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi (PDF)

  Załącznik
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi (WORD)   Załącznik 
     

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

   

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  Załącznik 
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Załącznik

Wniosek o wydanie opinii podziałowej

 

 

Załącznik
 
 
 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.