Podatki

Podatek od nieruchomości na rok 2023

Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 22 listopada 2022 roku podjęli uchwałę w sprawie stawek podatków od nieruchomości.

Obowiązująca uchwała:

 • Uchwała Nr XXXVIII/284/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie
 • Pełna treść uchwały

Podatek od środków transportowych na rok 2023

Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 22 listopada 2022 toku podjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie.

Stawki podatku są na poziomie 2018 roku z wyjątkiem stawek zawartych w załączniku nr 2,4 i 6 uchwały w związku ze wzrostem stawek minimalnych.

Decyzja ta jest zgodna z podjętą 30 października 2015 roku deklaracją w sprawie stabilnych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie długoletniej tj. do 2025 roku, uwzględniającej wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązująca uchwała:

 • Uchwała Nr XXXVIII/285/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie
 • Pełna treść uchwały

Natomiast w roku 2023 obowiązywał będzie podatek rolny:

 • obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł.
 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta

Podatek od nieruchomości

Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 7 grudnia 2021 roku podjęli uchwałę w sprawie stawek podatków od nieruchomości.

Obowiązująca uchwała:

 • Uchwała Nr XXVIII/219/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie
 • Pełna treść uchwały

Podatek od środków transportowych na rok 2022 - bez zmian

Decyzja ta jest zgodna z podjętą 30 października 2015 roku deklaracją w sprawie stabilnych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie długoletniej tj. do 2025 roku, uwzględniającej wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązująca uchwała:

 • Uchwała Nr XXXIII/258/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Natomiast w roku 2022 obowiązywał będzie podatek rolny:

 • obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł.
 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta

 

Podatek od nieruchomości

Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 27 listopada 2020 roku podjęli uchwałę w sprawie stawek podatków od nieruchomości, które wzrosły do stawek obowiązujących w roku 2020 o 4%.

Obowiązująca uchwała:

 • Uchwała Nr XVIII/146/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie
 • Pełna treść Uchwały

Podatek od środków transportowych na rok 2021 - bez zmian

Decyzja ta jest zgodna z podjętą 30 października 2015 roku deklaracją w sprawie stabilnych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie długoletniej tj. do 2025 roku, uwzględniającej wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązująca uchwała:

 • Uchwała Nr XXXIII/258/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Natomiast w roku 2021 obowiązywał będzie podatek rolny:

 • obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł.
 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta

Podatek od nieruchomości

Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 27 listopada 2019 podjęli uchwałę w sprawie stawek podatków od nieruchomości. Wzrost stawek podatku w stosunku do lat ubiegłych mieści się w granicy od 0,02 groszy do 0,41 groszy za 1 m2 powierzchni użytkowej przedmiotu opodatkowania.

Obowiązująca uchwała:

 • Uchwała Nr IX/81/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie
 • Pełna treść Uchwały

Podatek od środków transportowych na rok 2020 - bez zmian

Decyzja ta jest zgodna z podjętą 30 października 2015 roku deklaracją w sprawie stabilnych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie długoletniej tj. do 2025 roku, uwzględniającej wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązująca uchwała:

 • Uchwała Nr XXXIII/258/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Natomiast w roku 2020 obowiązywał będzie podatek rolny:

 • obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł.
 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2019 - bez zmian.

Radni Gminy Cedry Wielkie postanowili pozostawić stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2017 i 2018.

Stawki podatku od środków transportowych pozostają również bez zmian.

Decyzja ta jest zgodna z podjętą 30 października 2015 roku deklaracją w sprawie stabilnych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie długoletniej tj. do 2025 roku, uwzględniającej wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązujące uchwały:

 • Uchwała Nr XXXIII/257/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku >> Załącznik
 • Uchwała Nr XXXIII/258/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych >> Załącznik

Natomiast w roku 2019 obowiązywał będzie podatek rolny:

 • obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł.
 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta

Załączniki:

 • Deklaracja na podatek rolny >> Załącznik
 • Deklaracja w sprawie podatku od Nieruchomości >> Załącznik
 • Informacja w sprawie podatku od Nieruchomości >> Załącznik
 • Informacja w sprawie podatku rolnego >> Załącznik

 

Stawki podatków na rok 2018 - bez zmian.
 

Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 8 listopada 2017 podjęli uchwały w sprawie stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych w 2018 roku.

Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian tj. na poziomie stawek obowiązujących w roku 2017. Decyzja ta jest zgodna z podjętą 30 października 2015 roku deklaracją w sprawie stabilnych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie długoletniej tj. do 2025 roku, uwzględniającej wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2018 pozostają na poziomie stawek obowiązujących na terenie gminy w roku 2017.

Natomiast w roku 2018 obowiązywał będzie podatek rolny:

 • obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł.
 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta

Załączniki

Deklaracja na podatek rolny >> Załącznik

Deklaracja w sprawie podatku od Nieruchomości >> Załącznik

Informacja w sprawie podatku od Nieruchomości >> Załącznik

Informacja w sprawie podatku rolnego >> Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/257/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku >> Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/258/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych >> Załącznik

 

Stawki podatków na rok 2017 - bez zmian.
 

Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 18 listopada 2016 podjęli uchwały w sprawie stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych w 2017 roku. Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian tj. na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016. Decyzja ta jest zgodnia z podjętą 30 października 2015 roku deklaracją w sprawie stabilnych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie długoletniej tj. do 2025 roku, uwzględniającej wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2017 pozostają na poziomie stawek obowiązujących na terenie gminy w roku 2016, za wyjątkiem stawki od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, która uległa obniżeniu z 4,58 zł od 1 ha powierzchni na 4,54 zł.  Również od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej na 4,61 zł, co wynika z obniżenia górnych granic stawek kwotowych określonych w ustawie.

Natomiast w roku 2017 obowiązywał będzie niższy podatek rolny:

 • obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł.
 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj.131,10 zł
 • od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 262,20 zł

Załączniki

Deklaracja na podatek rolny >> Załącznik 

Deklaracja w sprawie podatku od Nieruchomości >> Załącznik

Informacja w sprawie podatku od Nieruchomości >> Załącznik

Informacja w sprawie podatku rolnego >> Załącznik

Uchwała XXIV.198.16 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2017 r. >> Załącznik

Uchwała XXIV.199.16 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 r. >> Załącznik

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.