Aktualności

Czyste powietrze Pomorza

W dniu 31 października br. Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza Cedry Wielkie 2017”. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 252 000,00 zł z czego 25 % tj. ok. 62 500,00 zł pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, pozostała kwota natomiast z budżetu gminy Cedry Wielkie oraz środków własnych mieszkańców. Zadanie polega na wymianie kotłów opalanych węglem lub koksem na te opalane gazem, olejem opałowym, biomasą lub pompy ciepła.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: ds. melioracji, dróg gminnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu: 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2017 r. godz. 15.00 włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „stanowisko urzędnicze: ds. melioracji, dróg gminnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.”

Informacja o wynikach naboru

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

nie pal...odpadami

Okres jesienno - zimowy to przede wszystkim sezon grzewczy. Od tego, czym palimy i co trafia do pieców zależy w dużej mierze nasze zdrowie a nawet życie. Spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacimy zdrowiem ! Trujemy dzieci, skazując je na choroby górnych dróg oddechowych, astmę i alergie. Co roku umiera na świecie 7 mln osób, a w Polsce 45 tyś z powodu zanieczyszczonego powietrza (Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej organizacji non-profit HEAL). Podczas spalania w piecach śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzamy chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny - kwaśne deszcze. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Kiedy dzień jest bezwietrzny, niebo zachmurzone a ciśnienie niskie powstaje SMOG.

Prace przygotowawcze

Rozpoczęły się prace przygotowawcze przy kościołach w Cedrach Wielkich oraz w Trutnowach związane z realizacją partnerskiego projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Generalny Wykonawca robót tj. Konsorcjum w składzie: Ekoinbud Sp. z o.o. z Gdańska oraz Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o. z Gdańska uzyskał pozytywną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac przy w/w obiektach. Wykonawca zakończył również opracowywanie dokumentacji projektowych dotyczących realizacji prac remontowo - konserwatorskich w kościołach w Cedrach Wielkich, Trutnowach oraz w Kiezmarku.

S7

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w dniach od 17 do 19 listopada 2017 r. Generalny Wykonawca budowy S7, firma Metrostav, będzie kładła nową nawierzchnię bitumiczną na drodze lokalnej na odcinku od Koszwał do Kanału Piaskowego, umożliwiającej dojazd do miejscowości Cedry Małe Kolonia.

Podczas prowadzenia robót drogowych odcinek będzie wyłączony z ruchu drogowego.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych roboty będą wykonywane w kolejnym tygodniu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Gminne obchody

Podobnie jak w całym kraju, również w Gminie Cedry Wielkie odbyły się obchody związane z 99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 r. po 123 latach niewoli, na gruzach państw zaborczych odrodziła się Rzeczpospolita. Z tej okazji w miniony piątek, w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 17.00 odbyła się Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich koncelebrowana przez Ks. Proboszcza Leszka Laskowskiego, Ks. Dziekana Janusza Mathea i Ks. Zbigniewa Kerlin, z udziałem Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Golińskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Daszewskiej, Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców.

Zimowe utrzymanie dróg

Na terenie gminy Cedry Wielkie mamy 4 rodzaje dróg publicznych:

1. Droga krajowa o dł. 8,663 km; S7 - 3,770 km , administrowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk Oliwa ul. Subisława 5, tel. 511-24-49, 511-24-14. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na tych drogach odbywa się wg I standardu czyli: jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadu śniegu: śnieg luźny może zalegać do 4 godz., błoto pośniegowe może występować do 6 godz. Odpowiedzialne za ZUD na odcinku drogi ekspresowej S7 administrowanej przez Rejon w Gdańsku (OD Matarnia tel. 58 342 68 29) jest przedsiębiorstwo: FBSerwis SA, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Kierownikiem Utrzymania jest p. Kamila Hinc tel. 797-301-438 Koordynatorem ds. ZUD jest p. Mateusz Łoś tel. 571-209-118

Modernizacja drogi dojazdowej

Dobiega końca realizacja inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cedrach Małych (ulica Łąkowa). W ramach zadania zaplanowano wykonanie utwardzonej drogi o długości 516 m i szerokości 3 m z płyt drogowych. Wykonawcą robót jest firma Teleelektronika Bogusław Pszczoła z Cieplewa. Koszt przedsięwzięcia to 246 687,33 zł., z czego 60 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową przewidziano na 15 listopada br.

Jubileusz

Pani Aniela Sulej mieszkanka Miłocina obchodziła 94 rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Panią Grażyną Bereza udała się do Jubilatki z kwiatami oraz okolicznościowym prezentem składając najserdeczniejsze życzenia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.