Aktualności

W dniu 24.03.2017 roku odbyły się roczne zebrania sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Cedry Wielkie oraz OSP Koszwały.

W słoneczną niedzielę 26 marca 2017 r. na przystani żeglarskiej w Błotniku odbyły się zawody spławikowe dla dorosłych o puchar Wójta Gminy Cedry Wielkie, zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz Koło PZW nr 127 Żuławy.

W dniu 14.03.2017 r. Pani Henryka Cydejko obchodziła 91 rocznicę urodzin. Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Grażyną Bereza - Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy odwiedzili dostojną Jubilatkę

Wójt Gminy Cedry Wielkie zawiadamia mieszkańców sołectwa Trutnowy o zmianie terminu zebrania wiejskiego. Zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w przedszkolu w Trutnowach. Tematyka zebrania pozostaje bez zmian.

„Historia vitae magistra est” - Historia nauczycielką życia - mówił Cyceron. Jego słowa, mimo że zostały wypowiedziane w starożytności, są aktualne do dzisiaj. Nic więc dziwnego, że wśród uczniów Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich są tacy, dla których historia jest pasją, a nauka o dawnych wydarzeniach historycznych sprawia im prawdziwą przyjemność.

 

 

 

Dnia 20 marca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński podpisał umowę na realizację projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 303 tys. złotych z czego 192 tyś.zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku bieżącym. W ramach projektu boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Wocławach zostanie przebudowane na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej. Boisko będzie miało powierzchnię 819 m2 oraz zostanie wykonane wokół niego ogrodzenie o wysokości 4 metrów. W obrębie boiska zostaną wykonane ciągi piesze i pieszo jezdne z kostki oraz ustawione będą 2 ławki oraz kosz na śmieci. Na boisku zostaną wytyczone następujące rodzaje boisk: boisko uniwersalne do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko treningowe do koszykówki. W ramach projektu zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie boiska w postaci: bramek do piłki ręcznej, konstrukcji wsporczych koszy do koszykówki wraz z wyposażeniem oraz słupki z siatką do siatkówki oraz tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem. Boisko stanie się dla mieszkańców Gminy miejscem, w którym będą mogli spędzać czas, wspólnie organizować sportowe rozgrywki, jak również inne spotkania. Na wybudowanym obiekcie będą odbywały się zajęcia uwzględniające przede wszystkim potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Wocławy. Dzieci będą mogły korzystać z obiektu podczas zajęć wychowania fizycznego. Ponadto obiekt będzie ogólnodostępny do późnych godzin również dla młodzieży, która już ukończyła naukę w szkole.

Położenie obiektu umożliwi również udział w zajęciach sportowych oraz spotkaniach osobom niepełnosprawnym. Projekt jest kolejnym etapem realizacji zamierzeń władz gminy, aby przy każdej ze szkół znajdowało się profesjonalne boisko sportowe.

Zdjęcie z podpisania umowy >> Załącznik
 

 

 

 

24 lutego br. Gmina Cedry Wielkie złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszkowy do miejscowości Kiezmark wraz z przyłączami kanalizacyjnymi. Całkowity koszt inwestycji to blisko 5 mln złotych z czego dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 może stanowić ok. 2 mln złotych. W miejscowościach Kiezmark - Leszkowy, przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej, grawitacyjno-tłocznej wynosić będzie około 7 km i przewiduje się 90 przyłączy kanalizacyjnych. Ścieki z wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie. Gmina posiada pełną dokumentację i wszelkie decyzje niezbędne do realizacji inwestycji jednak z uwagi na kryteria przyznawania punktów w ramach konkursu uzyskanie dofinansowania będzie bardzo trudne. Główne kryteria określone w ramach konkursu to m.in.: podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, bezrobocie w powiecie, wskaźnik skanalizowania czy liczba mieszkańców obszaru objętego wsparciem. Z uwagi na tak określone kryteria w konkursie promowane są biedne gminy o niskim poziomie skanalizowania i zwodociągowania. W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania, realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się na przełomie III i IV kwartału br. i potrwa około 18 miesięcy.

 

 

 

Początek wiosny to czas kiedy na masową wręcz skalę dochodzi do przypadków wypalania traw. W ubiegłym roku największą ich ilość odnotowano w marcu i kwietniu - aż 18,5 tys. na terenie całego kraju. Wbrew obiegowym opiniom, wypalanie traw przynosi jedynie szkody dla środowiska przyrodniczego. Usuwanie pozostałości roślinnych poprzez ich wypalanie wcale nie poprawia żyzności gleby, a wręcz przeciwnie - powoduje jej degradację. Zniszczeniu ulega wierzchnia warstwa próchnicy, a wraz z nią świat mikroorganizmów warunkujących właściwą wegetację roślin. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków oraz innych zwierząt.

Zakaz wypalania traw jest jednym z wymogów „dobrej kultury rolnej” od której przestrzegania uzależnione jest otrzymywanie dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który nie przestrzega powyższego zakazu mogą zostać zmniejszone, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymane dopłaty bezpośrednie wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto wypalanie traw często powoduje zagrożenie pożarowe poprzez rozprzestrzenianie się ognia na zabudowania gospodarcze i mieszkalne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Państwową Strażą Pożarną rozpoczęły kampanie „Stop pożarom traw” w ramach której m.in. uruchomiono stronę internetową www.stoppozaromtraw.pl

W trosce o dobro nas wszystkich oraz środowiska przyrodniczego apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku. Nie wypalajmy traw i pozostałości roślinnych, gdyż w końcowym rozrachunku te rzekome korzyści przynoszą jedynie nieodwracalne szkody.

 

 

W ramach opracowanego programu likwidacji sieci wodociągowej wykonanej z azbestu Urząd Gminy w Cedrach Wielkich prowadzi, w miarę posiadanych środków finansowych prace remontowe w naszej gminie. Obecnie rozpoczęto takie prace na kilkuset metrowym odcinku w Miłocinie. Sieć wodociągowa wykonana z tego tworzywa powstała w latach 70 ubiegłego wieku głównie budowano ją w byłych PGR. W ostatnich kilku latach w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, gmina dokonała wymiany takiej sieci w Długim Polu, Trutnowych i w Cedrach Małych. W przypadku tej ostatniej miejscowości tj w Cedrach Małych pozostał jeszcze jeden odcinek do wymiany, który również planowany jest do wymiany jeszcze w tym roku. Prace polegające na wymianie sieci w Miłocinie poprzedzone zostały spotkaniem konsultacyjnym z mieszkańcami. Z racji tego, że sieć wodociągowa w b. PGR Miłocin nie została wówczas zinwentaryzowana można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że podczas tych prac, wykonawca napotka duże trudności. Taka sytuacja może bezsprzecznie doprowadzić do niespodziewanych awarii i uszkodzeń wodociągu co mocno odczuli by mieszkańcy tej miejscowości. Wykonanie tych prac, które planujemy na koniec miesiąca, z pewnością zaowocuję poprawą jakości dostarczanej wody. Roboty remontowe prowadzi firma Ecol Unicon/Wema. Za utrudnienia z góry przepraszamy naszych mieszkańców.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik 

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.