Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza nabór do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, w związku z czym zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatur osób, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert.

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Cedry Wielkie działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 w następujących zakresach:

Postanowienie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu gdańskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załącznik

Ogłoszenie GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Pełna treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Pani Władysława Bielak

Znamienite, ale jakże wąskie, grono osób, które ukończyły co najmniej 90 lat powiększyło się o kolejną mieszkankę naszej gminy. 15 stycznia najmłodszą członkinią tej szacownej grupy stała się Pani Władysława Bielak z Miłocina.

Nabór wniosków

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.

Postanowienie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze.

Załącznik

 

22 tony odpadów rolniczych

Od lat nasza gmina podejmuje zdecydowane kroki w ochronie środowiska, a jednym z nich była akcja związana z usuwaniem folii rolniczych oraz innych odpadów, które zostały wytworzone w gospodarstwach rolnych.

Nabór na partnera projektu - wyniki

Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.