Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Utworzono: 02.11.2016.

 

Azbest: jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Rakotwórczość azbestu została uznana dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku. Włókna azbestu przedostają się do powietrza w wyniku korozji materiałów przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” oraz jego niewłaściwe usuwanie i składowanie. Są one najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie, są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbestozależnych. Najczęstsze z nich to: pylica azbestowa, rak płuca, zmiany opłucowe, międzyblonniak opłucnej. Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały utajony rozwój choroby.

Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Obecnie obowiązuje: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Został przyjęty uchwałami Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 i nr 39/2010  z dnia 15 marca 2010.

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to:

  1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Przy Ministrze Rozwoju funkcjonuje Rada Programowa. Jej przewodniczącą jest Katarzyna Kitajewska, Naczelnik Wydziału ds. Higieny Pracy w Departamencie Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Do zadań Rady Programowej należy:

  1. ocena realizacji zadań Programu oraz wyznaczanie nowych kierunków prac;

  2. zgłaszanie Ministrowi propozycji inicjatyw legislacyjnych związanych z problematyką azbestową;

  3. wyrażanie opinii dotyczących środków finansowych planowanych na koordynację i monitoring Programu oraz wsparcie realizacji zadań wynikających z Programu;

  4. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie problematyki azbestowej.

Więcej informacji na temat Programu oraz usuwania azbestu można uzyskać pod adresem www: >> LINK 

 
Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.

 
Utworzono: 28.01.2016.

 

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Cedry Wielkie do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”, Wójt Gminy Cedry Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie.Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu, zabezpieczenia, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu przez Urząd Gminy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy planują w roku 2016 dokonać demontażu wyrobów zawierających azbest do składania wniosków w terminie do 31 marca 2016 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 tut. Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem (58)692-20-37

 

PUNKT INFORMACYJNY

 

  1. W Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Macieja Płażyńskiego 16 w pokoju nr 14 zostaną Państwu udzielone wszelkie informacje o szkodliwości azbestu, zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przestawimy możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

  2. W ramach prowadzonego punktu informacyjnego w pokoju 14 przyjmowane są wnioski mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

Archiwum Azbestowe Gminy Cedry Wielkie.
 

Utworzono: 13.11.2015.
 
 
 

Z powyższego zestawienia danych, związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest od roku 2012 do 2016, wynika że aż 32 gospodarstwa domowe skorzystało z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z całkowita masą wyrobów azbestowych wynoszącą 158,2 Mg.

 

Na podstawie sprawozdania z inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Cedry Wielkie na lata 2011-2032, wynika iż w roku 2011 ilość (Mg) azbestu wynosiła 1.630,67, natomiast do roku 2017, liczba ta zmalała do 1472,47 Mg.

 

Nie są to dane tożsame z faktycznym stanem azbestowych na terenie gminy Cedry Wielkie, gdyż zakłada się, że nie wszyscy mieszkańcy zgłaszają zdjęcie azbestu ze swoich nieruchomości. W związku z tym prosimy mieszkańców o informację dotyczącą każdej zmiany pokrycia dachowego na terenie Gminy Cedry Wielkie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.