Aktualności

Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza trzy nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

  • 1.1.3 - Działalność turystyczna i okołoturystyczna - prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
  • 1.1.2 - Działalność turystyczna i okołoturystyczna
  • 1.1.4 - Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”

Termin składania wniosków 20.11.2017 r. - 04.12.2017 r.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że zakończono konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

Wyniki konsultacji Protokół RDPP

badanie mammograficzne

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Mammobus przyjmować będzie w Cedrach Wielkich 22 listopada 2017 r. (środa) przy Urzędzie Gminy, ul. M.Płażyńskiego 16.

Plakat informacyjny

W związku z występowaniem w dniach 28 - 29 października 2017 r. na terenie Gminy Cedry Wielkie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i powstałych przy tym strat w mieniu, informujemy mieszkańców o możliwości zgłaszania powstałych szkód. Szkody prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Cedry Wielkie - pokój nr 3. Osobą do kontaktów w sprawie zgłaszania szkód jest p. Marek Morzyński tel. (58) 692-20-45.

Aktywna tablica

Gmina Cedry Wielkie zakwalifikowana została do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Całkowity koszt zadania w roku 2017 wynosi 56.000 złotych , z czego kwota przyznanej dotacji to 44.800 złotych. Dotacja została udzielona przez Wojewodę Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w szkołach podstawowych w Cedrach Wielkich, Cedrach Małych, Wocławach i Giemlicach. Zostanie ona wykorzystana na zakup tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośników.

Informacja dla osób bezrobotnych

W 2017 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański wraz z Gdańskim Urzędem Pracy przystąpiła do realizacji projektu ,,Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” (ZIT-I), dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (po 30 roku życia oraz z wykształceniem średnim lub niższym). W ramach podejmowanych działań utworzono stanowisko doradcy ds. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Głównym zadaniem doradcy jest nawiązywanie kontaktów i współpracy z pracodawcami w zakresie m.in. pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy. Przedstawia także dostępne oferty zatrudnienia spełniającym kryteria osobom bezrobotnym.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Trwają prace przy budowie kanalizacji

W 4 miejscowościach naszej gminy trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”. Zgodnie z zawartą umową inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SOMBUD Mirosław Socha z Somonina. Do dnia dzisiejszego zostały zrealizowane odcinki kanalizacji tłocznej długości około 3360 mb na odcinku od miejscowości Długie Pole do oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich. Metodą przewiertu sterowanego wykonano odcinki kanalizacji tłocznej od miejscowości Długie Pole do miejscowości Giemlice, a także odcinki w miejscowości Długie Pole oraz odcinek kanalizacji tłocznej od miejscowości Długie Pole w kierunku miejscowości Leszkowy.

Nowe możliwości

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie "Nowe Możliwości", którego celem jest wzrost atrakcyjności zawodowej osób zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego. Szczegółowe informacje na temat projektu zawarte są na poniższym plakacie.

Plakat

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
  • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
  • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.