Aktualności

Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku

Dnia 11 grudnia br. w Filharmonii Bałtyckiej Pan Wójt Janusz Goliński podpisał z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę na realizację inwestycji pn.: „Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Błotniku”. Koszt inwestycji to blisko 2,7 mln złotych z czego 2 249 014,36 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje o możliwości przystąpienia do konkursu ogłoszonego dnia 30 listopada 2017 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania związane z Aktywizacją Społeczno - Zawodową. W związku z powyższym GOPS w Cedrach Wielkich poszukuje osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub niepełnosprawnych, chętnych do przystąpienia do projektu ukierunkowanego na zwiększenie kompetencji zawodowych oraz społecznych. Realizacja Projektu rozpocznie się w czerwcu 2018 r. i będzie trwała do końca grudnia 2020 r. (30 miesięcy). Osoby chętne do wzięcia udziału w Projekcie prosimy o zgłoszenie do GOPS osobiście lub telefonicznie pod nr 58 683-66-01 w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 grudnia 2017 r.

W ramach projektu przewidziano uczestnictwo w następujących szkoleniach:

  • w zakresie opiekunki środowiskowej,
  • kursu kasy fiskalnej,
  • podniesienie wykształcenia,
  • szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.
Gmina Cedry Wielkie przyjazna mieszkańcom

W historycznej sali BHP w dniu 8 grudnia odbyła się uroczysta gala zakończenia pierwszej edycji konkursu „Dziennika Bałtyckiego” - Gmina na „6”. Patronat nad konkursem Gmina na „6” objęli marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk oraz wojewoda pomorski, Dariusz Drelich. Poprzez nasz konkurs chcieliśmy wyłonić najlepsze na Pomorzu gminy - najbardziej przyjazne mieszkańcom, turystom, inwestorom i środowisku. Zależało nam, żeby pokazać, umocnić i budować pozytywny wizerunek gmin, które są w zasięgu działania „Dziennika Bałtyckiego powiedział redaktor naczelny Mariusz Szmidka. Jeszcze przed odczytaniem werdyktu kapituły konkursowej, głos zabrał także wicemarszałek województwa pomorskiego, Krzysztof Trawicki. Każda gmina w naszym województwie jest inna. Mamy Kaszuby, Kociewie, Żuławy. Rzadko się zdarza w naszym kraju, aby jedno województwo miało i walory turystyczne i gospodarcze. My to mamy - zapewniał. Do udziału w pierwszej edycji konkursu Gmina na „6” zgłosiło się 23 pomorskie gminy: Borzytuchom, Bytów, Cedry Wielkie, Chmielno, Gniewino, Kaliska, Karsin, Kartuzy, Kępice, Kolbudy, Kościerzyna, Łeba, Malbork, Nowy Staw, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Rumia Somonino, Stara Kiszewa, Szemud, Tczew, Tuchomie, Żukowo.

VII Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy

W dniu 9 grudnia br. w auli im. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich odbyła się VII edycja konkursu „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Gmina Trąbki Wielkie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Celem konkursu jest integracja środowiska wiejskiego w powiecie gdańskim, popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu, pobudzanie aktywności wśród mieszkańców i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Gminę Cedry Wielkie reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Cedry Małe. W tym roku rywalizowano w konkurencji estetyki, doboru dekoracji i ogólnej prezentacji stołu, potrawie „ryba po grecku” oraz wypieku tradycyjnego makowca.

Dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

W dniu 4 grudnia 2017 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej pomiędzy Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Pana Dariusza Drelicha Wojewodę Pomorskiego, a Gminą Cedry Wielkie reprezentowaną przez Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie. Dotacja została udzielana w oparciu o specustawę z dnia 15 września br. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Dokument ten pozwolił na przeznaczenie ponad 130 mln zł na doposażenie gabinetów w szkołach na terenie całego kraju. Pieniądze mogą być przeznaczone tylko na przedmioty wykorzystywane w gabinecie, np. tablice, wagi i inne urządzenia pozwalające na przeprowadzenie np. badań przesiewowych.

Józef Kazimierz Kluz

Józef Kazimierz Kluz urodził się w 1925 r. w Ołpinach. Od 1947 roku studiował w seminarium duchownym w Tarnowie, od 1949 w Krakowie. 24 VI 1951 otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął służbę duszpasterską w diecezji gdańskiej. W latach 1958-1972 proboszcz parafii i kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku. W 1972 roku otrzymał święcenia biskupie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Został biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej i biskupem tytularnym Hilty. W styczniu 1981 uczestniczył w wizycie NSZZ „Solidarność” w Rzymie i Watykanie. W czasie stanu wojennego odwiedzał internowanych. 5 grudnia 1982 roku biskup Kluz, wracając z wizytacji w parafii Trutnowy, zginął w wypadku samochodowym. Został pochowany w krypcie biskupów w kościele (archikatedrze) Trójcy Świętej w Oliwie. W 35 rocznicę śmierci ks. biskupa Kluza tj. 5 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach koncelebrowana przez ks. dziekana Janusza Mathea przy udziale księży z dekanatu oraz byłego proboszcza księdza Jana Gabańskiego.

XI Ogólnopolska Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych

W dniu 2 grudnia 2017 r. w Nadarzynie koło Warszawy odbyła się XI Ogólnopolska Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych podczas Centralnych Targów Rolniczych w ramach poromocji polskiego folkloru i ludowej tradycji. Województwo Pomorskie reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Leszkowy. Wydarzenie połączone było z obchodami 150-lecia KGW na ziemiach Polskich. Leszkowianki zaprezentowały tradycyjny stół żuławski pełen regionalnych świątecznych potraw. Zgodnie z dawną żuławską tradycją na każdym z talerzy znalazły się drobne prezenty dla wszystkich zasiadających do świątecznego stołu. Przy stole ustawiono snop zboża, to nieco zapomniany obyczaj, który według dawnych wierzeń miał zapewnić dostatek i urodzaj. Choinka wykonana z drewna w kształcie stożka przystrojona w kolorowe łańcuchy, orzechy i wstążki to również jeden ze świątecznych elementów pojawiających się w żuławskich domach w minionych czasach.

Bezpłatne szkolenia z JPK_VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach z tworzenia i przesyłania plików JPK VAT, które będą się odbywały w dniach: 5.12, 12.12, 19.12.2017 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Łukasiewicza 2 w pok. 122. Zgłoszeń chęci uczestnictwa w szkoleniach można dokonywać osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego - stanowisko nr 7 na Sali Obsługi Klienta bądź telefonicznie - 58 773 71 31. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przypomina, iż od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do przesyłania w wersji elektronicznej tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Utrzymanie rowów melioracyjnych

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień i zalewania posesji oraz budynków. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wód, przez co wysoki poziom wód powoduje podtapianie przyległych gruntów i piwnic w budynkach mieszkalnych. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie. Bieżące utrzymanie, konserwacja, renowacja i monitoring stanu rowów melioracyjnych „należy do zainteresowanych właścicieli gruntów” (granice działek najczęściej biegną przez środek rowów).

Właściciel nieruchomości powinien sam dbać o właściwy stan rowów, m. in. poprzez wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów, wybieranie namułu z dna rowów, usuwanie wszelkich zatamowań, naprawę uszkodzonych skarp i dna rowów.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.