Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 13 grudnia (wtorek) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Cedry Wielkie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości tj. części działki nr 251/10, wskazanej przez skarżącego jako część lądowa Mariny Błotnik.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Cedry Wielkie w sprawie niezapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 23 listopada (środa) 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich. 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,
 2. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie,
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie

2. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2023 r.

3. Plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gminy na 2023 r.

4. Sprawozdania z podziału funduszy sołeckich.

5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.