Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 20 kwietnia (czwartek) 2023 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 – 2034,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie, które odbędzie się w dniu 27 marca (poniedziałek) 2023 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza stopnia ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2022 rok.

2. Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat za 2022 rok.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 – 2034,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie

4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 24 marca (piątek) 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 2. Omówienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.
 3. Planowane inwestycje na 2023 rok.
 4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Koszwały w gminie Cedry Wielkie, w zakresie terenów oznaczonych symbolami 73.P i 74.P.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 marca (środa) 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Melioracje na terenie gminy (koszenie i czyszczenie).

2. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej.

3. Utrzymywanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.

4. Populacja dzikich zwierząt.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 2. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych dębów szypułkowych uznanych za pomniki przyrody, rosnących we wsi Leszkowy na terenie Gminy Cedry Wielkie,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.

6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 marca (piątek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza funkcjonowania placówek przedszkolnych na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój oświaty, kultury i sportu.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych,
 2. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
 3. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023,
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku, w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,

2. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.