Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 23 lutego (piątek) 2024 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza realizacji zadania pn. „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych”.
 2. Analiza realizacji zadania: „Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie”: Zadanie 3. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i budową kanału technologicznego ul. Wiejska w Cedrach Małych”, Zadanie 4: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i budową kanału technologicznego ul. Długa w Cedrach Małych”.
 3. Analiza funkcjonowania AQUA Spółka Cedry.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 06 lutego (wtorek) 2024 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2024 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2024–2037,
 3. udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowy na sfinansowanie prac renowacyjnych zabytkowego kościoła,
 4. pomników przyrody na terenie Gminy Cedry Wielkie,
 5. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2024–2026,
 6. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2024–2030.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 stycznia (czwartek) 2024 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie: pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Kraziewicza w Cedrach Małych z dn. 09.01.2024 r.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 grudnia (poniedziałek) 2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zobowiązania Wójta Gminy Cedry Wielkie do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
 2. przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 – 2026,
 3. zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie do kategorii dróg gminnych i zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
 5. ustalenia cen oraz sposobu ustalania opłat – dodatkowej i manipulacyjnej za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnym regularnym przewozie osób, którego organizatorem jest Gmina Cedry Wielkie,
 6. określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cedry Wielkie,
 7. określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie, w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Prace nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Wypracowanie opinii na budżetu na 2024 rok.

4. Plan pracy na I kwartał 2024 roku.

5. Podsumowanie działalności Komisji za 2023 rok.

6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 grudnia (poniedziałek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Spotkanie i podsumowanie z przedstawicielem Wód Polskich.
 2. Prace nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Wypracowania opinii na temat budżetu na 2024 rok.
 4. Plan pracy na I kwartał 2024 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji pracy Komisji w 2023 roku.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 grudnia (piątek) 2023 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka – Trzcinisko – Błotnik na odcinku Trzcinisko – Błotnik”,
 2. udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w Trutnowach”,
 3. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok,
 4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 – 2035,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie,
 6. zobowiązania Wójta Gminy Cedry Wielkie do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
 7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie,
 8. ustalenia cen oraz sposobu ustalania opłat – dodatkowej i manipulacyjnej za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnym regularnym przewozie osób, którego organizatorem jest Gmina Cedry Wielkie.

2. Opinia dotycząca projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Opinia dotycząca projektu budżetu Gminy na 2024 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji pracy Komisji w 2023 r.

5. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na I kwartał 2024 r.

6. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.